เสื้อฮาวาย Aloha Hut 4

SOLD OUT
Hawaii Shirt
เสื้อฮาวาย สี ฟ้า/น้ำเงิน
ลาย  ต้นมะพร้าว/ดอกไม้
ใบไม้/คนถือกระดานโต้คลื่น
เสื้อใหม่พร้อมป้ายแท็ก
Brand : Aloha Hut 4
Size S  100% Cotton
Made  in Indonesia กระเป๋าลายต่อ
กระดุมกะลามะพร้าว มีกระดุมสำรอง
ไหล่ 19.5″ อก 22.5″ ยาว 29.5″ นิ้ว

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวาย สี ฟ้า/น้ำเงิน เสื้อใหม่พร้อมป้ายแท็ก

เสื้อฮาวาย Aloha Hut  สี ฟ้า/น้ำเงิน ลาย ต้นมะพร้าว/ดอกไม้/ใบไม้/คนถือกระดานโต้คลื่น   ด้านหน้า

เสื้อฮาวาย สี ฟ้า/น้ำเงิน เสื้อใหม่พร้อมป้ายแท็ก

เสื้อฮาวาย Aloha Hut  สี ฟ้า/น้ำเงิน ลาย ต้นมะพร้าว/ดอกไม้/ใบไม้/คนถือกระดานโต้คลื่น   ด้านหลัง

เสื้อฮาวาย สี ฟ้า/น้ำเงิน เสื้อใหม่พร้อมป้ายแท็ก

เสื้อฮาวาย Aloha Hut  สี ฟ้า/น้ำเงิน ลาย ต้นมะพร้าว/ดอกไม้/ใบไม้/คนถือกระดานโต้คลื่น   กระเป๋าลายต่อ

เสื้อฮาวาย สี ฟ้า/น้ำเงิน เสื้อใหม่พร้อมป้ายแท็ก

เสื้อฮาวาย Aloha Hut  สี ฟ้า/น้ำเงิน ลาย ต้นมะพร้าว/ดอกไม้/ใบไม้/คนถือกระดานโต้คลื่น   Size : S  100%Cotton

เสื้อฮาวาย สี ฟ้า/น้ำเงิน เสื้อใหม่พร้อมป้ายแท็ก

เสื้อฮาวาย Aloha Hut  สี ฟ้า/น้ำเงิน ลาย ต้นมะพร้าว/ดอกไม้/ใบไม้/คนถือกระดานโต้คลื่น   กระดุมกะลามะพร้าว

เสื้อฮาวาย สี ฟ้า/น้ำเงิน เสื้อใหม่พร้อมป้ายแท็ก

เสื้อฮาวาย Aloha Hut  สี ฟ้า/น้ำเงิน ลาย ต้นมะพร้าว/ดอกไม้/ใบไม้/คนถือกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย สี ฟ้า/น้ำเงิน เสื้อใหม่พร้อมป้ายแท็ก

เสื้อฮาวาย Aloha Hut  สี ฟ้า/น้ำเงิน ลาย ต้นมะพร้าว/ดอกไม้/ใบไม้/คนถือกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย สี ฟ้า/น้ำเงิน เสื้อใหม่พร้อมป้ายแท็ก

เสื้อฮาวาย Aloha Hut  สี ฟ้า/น้ำเงิน ลาย ต้นมะพร้าว/ดอกไม้/ใบไม้/คนถือกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย สี ฟ้า/น้ำเงิน เสื้อใหม่พร้อมป้ายแท็ก

เสื้อฮาวาย Aloha Hut  สี ฟ้า/น้ำเงิน ลาย ต้นมะพร้าว/ดอกไม้/ใบไม้/คนถือกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย สี ฟ้า/น้ำเงิน เสื้อใหม่พร้อมป้ายแท็ก

เสื้อฮาวาย Aloha Hut  สี ฟ้า/น้ำเงิน ลาย ต้นมะพร้าว/ดอกไม้/ใบไม้/คนถือกระดานโต้คลื่น เสื้อใหม่พร้อมป้ายแท็ก

เสื้อฮาวาย สี ฟ้า/น้ำเงิน เสื้อใหม่พร้อมป้ายแท็ก