เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – SNOWY HERON

SOLD OUT / ขายแล้ว
Japanese Pattern
Hawaiian Shirt
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น
ลาย SNOWY HERON
Brand : SUN SURF
Lot No. SS33883
Size M 100% Rayon กระเป๋าลายต่อ
กระดุมกะลามะพร้าว มีกระดุมสำรอง
TOYO ENTERPRISE
ไหล่ 17.5″ อก 21.5″ ยาว 26.5″ นิ้ว

website : http://www.rakuten.co.jp/hinoya/123977/1847055/

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - SNOWY HERON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – SNOWY HERON
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - SNOWY HERON
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – SNOWY HERON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - SNOWY HERON
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – SNOWY HERON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - SNOWY HERON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – SNOWY HERON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - SNOWY HERON
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – SNOWY HERON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - SNOWY HERON
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – SNOWY HERON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - SNOWY HERON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – SNOWY HERON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - SNOWY HERON

ภาพจาก : http://www.rakuten.co.jp/hinoya/123977/1847055/

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - SNOWY HERON