เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY

SOLD OUT / ขายแล้ว
Japanese Pattern
Hawaiian Shirt
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น
ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น
(Benkei and Yoshitsune)
Brand : GRAMMY
Size M   100% Rayon
กระดุมกะลามะพร้าว มีกระดุมสำรอง
ตำหนิที่แขนเสื้อขวาหลัง (ตามรูป)
ตำหนิที่ด้านหลังเสื้อ (ตามรูป)
ไหล่ 17.5″ อก 20.5″ ยาว 27″ นิ้ว

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

ตำหนิที่แขนเสื้อขวาหลัง (ตามรูป)
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)

ตำหนิที่ด้านหลังเสื้อ (ตามรูป)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น GRAMMY ลาย เอเลี่ยน & นักรบญี่ปุ่น (Benkei and Yoshitsune)