เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULLCOUNT

SOLD OUT / ขายแล้ว
Japanese Pattern
Hawaiian Shirt
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น
ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น
Brand : FULLCOUNT
Size 40 กระเป๋าฝาปิด 100% Rayon
กระดุมกะลาตาแมว มีกระดุมสำรอง
ตำหนิ 1 จุดใกล้ชายเสื้อด้านหน้า (ตามรูป)
ไหล่ 17″ อก 19.5″ ยาว 27″ นิ้ว

website : http://www.fullcount.co.jp/

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULL COUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULLCOUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULL COUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULLCOUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULL COUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULLCOUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULL COUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULLCOUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULL COUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULLCOUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULL COUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULLCOUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULL COUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

ตำหนิ 1 จุดใกล้ชายเสื้อด้านหน้า (ตามรูป)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น FULL COUNT ลาย ไก่กับดอกโบตั๋น

website : http://www.fullcount.co.jp/

FULL-COUNT-kzyshop