เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF – Five-storied Pagoda

SOLD OUT / ขายแล้ว
Japanese Pattern
Hawaiian Shirt

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น
ลาย Five-storied Pagoda
Brand : DF
Size XL  กระดุมกะลามะพร้าว
55% Rayon 45% Cotton
มีตำหนิด้านหน้าเสื้อ (ตามรูป)
มีตำหนิที่กระดุมเม็ดที่ 5 (ตามรูป)
ตอนติดจะมองไม่เห็น สามารถเย็บซ่อมได้
ไหล่ 22″ อก 25.5″ ยาว 29″ นิ้ว

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF - Five-storied Pagoda

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF – Five-storied Pagoda

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF - Five-storied Pagoda

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF – Five-storied Pagoda

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF - Five-storied Pagoda
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF – Five-storied Pagoda

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF - Five-storied Pagoda

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF – Five-storied Pagoda

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF - Five-storied Pagoda

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF – Five-storied Pagoda

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF - Five-storied Pagoda

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF – Five-storied Pagoda

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF - Five-storied Pagoda

มีตำหนิด้านหน้าเสื้อ (ตามรูป)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF - Five-storied Pagoda

มีตำหนิที่กระดุมเม็ดที่ 5 (ตามรูป) ตอนติดจะมองไม่เห็น สามารถเย็บซ่อมได้

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น DF - Five-storied Pagoda