เสื้อฮาวาย EDWIN

SOLD OUT
Hawaii Shirt
เสื้อฮาวาย สี ฟ้า
ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง
คนเล่นกระดานโต้คลื่น
Brand : EDWIN
Size L  100% Rayon
Made in China
กระเป๋าลายต่อ ลายกลางตัวต่อเนื่อง
กระดุมกะลามะพร้าว มีกระดุมสำรอง
มีตำหนิที่หลังเสื้อและแถวชายเสื้อด้านล่างซ้าย
ตรงจุดที่วางกระดุมไว้(ตามรูป)
ไหล่ 19″ อก 24″ ยาว 27″ นิ้ว
ราคา 280.- รวมส่งแบบลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น ด้านหน้า

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น ด้านหลัง

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น กระเป๋าลายต่อ

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น  Size : L

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น กระดุมกะลามะพร้าว

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น  100% Rayon มีกระดุมสำรอง

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

มีตำหนิที่หลังเสื้อ ตรงจุดที่วางกระดุมไว้(ตามรูป)

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น

มีตำหนิที่แถวชายเสื้อด้านล่างซ้าย ตรงจุดที่วางกระดุมไว้(ตามรูป)

เสื้อฮาวาย EDWIN ลาย เกาะชายทะเล/สายรุ้ง/คนเล่นกระดานโต้คลื่น