เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF – Vertical Pineapple

SOLD OUT / ขายแล้ว
EAST WIND SUN SURF
TEXTILE by SUGAR CANE
เสื้อฮาวาย สี เขียว
ลาย Vertical Pineapple
Brand : SUN SURF
Size L  100% Rayon
กระดุมกะลามะพร้าว
TOYO ENTERPRISE
มีตำหนิที่แขนเสื้อซ้าย (ตามรูป)
มีตำหนิด้ายรันที่หลังเสื้อ (ตามรูป)
มีตำหนิที่ชายเสื้อด้านหน้า (ตามรูป)
ไหล่ 18″ อก 22″ ยาว 27.5″ นิ้ว

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF - Vertical Pineapple

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF – Vertical Pineapple
เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF - Vertical Pineapple

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF – Vertical Pineapple

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF - Vertical Pineapple

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF – Vertical Pineapple

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF - Vertical Pineapple
เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF – Vertical Pineapple

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF - Vertical Pineapple

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF – Vertical Pineapple

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF - Vertical Pineapple

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF – Vertical Pineapple

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF - Vertical Pineapple

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF – Vertical Pineapple

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF - Vertical Pineapple

มีตำหนิที่แขนเสื้อซ้าย (ตามรูป)

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF - Vertical Pineapple

มีตำหนิด้ายรันที่หลังเสื้อ (ตามรูป)

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF - Vertical Pineapple
มีตำหนิที่ชายเสื้อด้านหน้า (ตามรูป)

เสื้อฮาวาย EAST WIND SUN SURF - Vertical Pineapple