เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN

SOLD OUT / ขายแล้ว
Hawaii Shirt
เสื้อฮาวาย ลาย ชาวเกาะ
คนเล่นกระดานโต้คลื่น
Brand : ALOHA MADE BY SEILIN
Size 2   100% Rayon
กระเป๋าหน้าสองข้าง มีกระดุม
ดีเทลพิเศษมีกระเป๋าในชายเสื้อซ้าย
กระดุมเปลือกหอย มีกระดุมสำรอง
ไหล่ 16 อก 19″ ยาว 26.5″ นิ้ว

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น
เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น
เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

 

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

 

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น
เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น

เสื้อฮาวาย ALOHA MADE BY SEILIN ลาย ชาวเกาะ คนเล่นกระดานโต้คลื่น