เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – THE ROYAL WAGON

SOLD OUT / ขายแล้ว
Hawaii Japan Shirt
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น สีน้ำเงินเข้ม
ลาย THE ROYAL WAGON (2007)
Brand : SUN SURF (Toyo)
Size XS 100% Rayon กระเป๋าลายต่อ
กระดุมกะลามะพร้าว มีกระดุมสำรอง
มีตำหนิรอยตามด 1 จุด ด้านหลังเสื้อ
ตรงจุดที่วางกระดุมไว้(ตามรูป)
อยู่บนพื้นเสื้อน้ำเงินเข้ม สามารถเย็บซ่อมได้
ไหล่ 15.5″ อก 19″ ยาว 23″ นิ้ว

website : http://item.rakuten.co.jp/qs-gate/sunsurf33335/

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – THE ROYAL WAGON ด้านหน้า

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – THE ROYAL WAGON ด้านหลัง

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – THE ROYAL WAGON กระเป๋าลายต่อ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – THE ROYAL WAGON Size : XS

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – THE ROYAL WAGON กระดุมกะลามพร้าว

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - THE ROYAL WAGON

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF – THE ROYAL WAGON 100% Rayon มีกระดุมสำรอง

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - THE ROYAL WAGON

 

มีตำหนิรอยตามดเล็กๆ 1 จุด  ด้านหลังเสื้อช่วงชายเสื้อด้านล่าง ตรงจุดที่วางกระดุมไว้(ตามรูป) อยู่บนพื้นเสื้อนำ้เงินเข้ม สามารถเย็บซ่อมได้

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น SUN SURF - THE ROYAL WAGON