เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST

SOLD OUT
Hawaii Japan Shirt
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น
ลาย นกกระเรียน/ต้นไผ่
Brand : Hawaiiana
Made By CHE-ST
Size M  100% Rayon
Made in Japan
กระเป๋าลายต่อ มีกระดุมสำรอง
กระดุมกะลามะพร้าวเคลือบ
มีตำหนิที่ไหล่ซ้ายและแขนขวา
ตรงจุดที่วางกระดุมไว้(ตามรูป)
ไหล่ 17.5″ อก 20.5″ ยาว 26.5″ นิ้ว

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่ ด้านหน้า

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่ ด้านหลัง

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่ กระเป๋าลายต่อ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่ Size : M

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่ กระดุมกะลามะพร้าวเคลือบ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่ Made in Japan

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่ มีตำหนิที่ไหล่ซ้าย ตรงจุดที่วางกระดุมไว้(ตามรูป)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana Made By CHE-ST ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่ มีตำหนิที่แขนขวาตรงจุดที่วางกระดุมไว้(ตามรูป)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Hawaiiana ลาย นกกระเรียน ต้นไผ่