เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman 2

SOLD OUT
Hawaii Japan Shirt
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น
ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ
Brand : Chapman 2
Size M  100% Rayon
กระดุมกะลามะพร้าว มีกระดุมสำรอง
ไหล่ 18.5″ อก 19.5″ ยาว 27.5″ นิ้ว

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ ด้านหน้า

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ ด้านหลัง

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ  Size : M

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ  กระดุมกะลามะพร้าว

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ  100% Rayon มีกระดุมสำรอง

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Chapman ลาย สิงห์ไฟ/มังกรน้ำ