เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW 2

SOLD OUT / ขายแล้ว
Japanese Pattern
Hawaiian Shirt
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น
ลาย มังกรกับภูเขาไฟ
Brand : BRADSHAW 2
Size L  100% Rayon
กระดุมกะลามะพร้าว มีกระดุมสำรอง
เนื้อผ้ามีการทอนูนเป็นลายมังกร
ตำหนิเปื้อนที่หลังเสื้อ (ตามรูป)
ไหล่ 18.5″ อก 21.5″ ยาว 27″ นิ้ว

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น BRADSHAW ลาย มังกรกับภูเขาไฟ