เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น AVANTI 12

SOLD OUT / ขายแล้ว
Japanese Pattern
Hawaiian Shirt
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น
ลาย มังกรบิน
Brand : AVANTI 12
Size L  100% Silk
กระเป๋าลายต่อ มีกระดุมสำรอง
กระดุมกะลามะพร้าวปั้ม AVANTI
ตำหนิใต้รังกระดุมเม็ดที่ 3 (ตามรูป)
ไหล่ 19.5″ อก 23.5″ ยาว 28.5″ นิ้ว

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น AVANTI ลาย มังกรบิน

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น AVANTI ลาย มังกรบิน

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น AVANTI ลาย มังกรบิน

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น AVANTI ลาย มังกรบิน

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น AVANTI ลาย มังกรบิน

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น AVANTI ลาย มังกรบิน
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น AVANTI ลาย มังกรบิน

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น AVANTI ลาย มังกรบิน
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น AVANTI ลาย มังกรบิน

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น AVANTI ลาย มังกรบิน
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น AVANTI ลาย มังกรบิน

ตำหนิใต้กระดุมเม็ดที่ 3 (ตามรูป)

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น AVANTI ลาย มังกรบิน