เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease

SOLD OUT / ขายแล้ว
Japanese Pattern
Hawaiian Shirt
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น
ลาย พัดกับดอกไม้ไฟญี่ปุ่น
Brand : Aloha Centen Clease
Size L  100% Cotton
กระดุมกะลามะพร้าว มีกระดุมสำรอง
ไหล่ 19.5″ อก 22.5″ ยาว 27.5″ นิ้ว

ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โทร : 086-555-1877 ( WhatsApp , LINE )
2. www.facebook.com/kzyshoponline

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ

 

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ
เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ

 

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ

เสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น Aloha Centen Clease ลาย พัดกับดอกไม้ไฟ